ZWIĄZEK STRZELECKI RZECZYPOSPOLITEJ

h
Witamy na stronie Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Zapraszamy do lektury!

                                                                                                                                               

Strona główna
Ogłoszenia
Nowości
Dla Kandydata
Dla Rodzica
Kontakt

 

 

 

Biuletyn nr 1
Biuletyn nr 2
Biuletyn nr 3
Biuletyn nr 4
Biuletyn nr 5
Biuletyn nr 6
Biuletyn nr 7
Biuletyn nr 8
Biuletyn nr 9
Biuletyn nr 10

 

 

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej

        Związek Strzelecki Rzeczypospolitej to patriotyczne i pro-obronne, dobrowolne, samorządne, niezarobkowe stowarzyszenie młodzieży polskiej i osób dorosłych. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939.

        Związek Strzelecki Rzeczpospolitej przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności jedynie względami dobra Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apolityczna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej. Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, podobnie jak w okresie II RP, hołduje ideologii piłsudczykowskiej (ideologii państwowotwórczej), na którą składa się zbiór podstawowych poglądów i wartości prezentowanych przez Twórcę Związku Strzeleckiego – Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego najbliższych współpracowników, organy prasowe i akty prawne obozu piłsudczykowskiego w II RP oraz Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie.

     

        Związek Strzelecki Rzeczypospolitej przybliża swoim członkom podstawowe założenia tej ideologii przez działalność bezpośrednich przełożonych, terenowych i centralnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy wychowawczo-szkoleniowe oraz władze wszystkich szczebli. Podstawę do pracy wychowawczej w Związku Strzeleckim Rzeczypospolitej stanowi etyka chrześcijańska, tradycje walk niepodległościowych i tradycja strzelecka, a w szczególności Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie.
 
        Związek działa jedynie godziwymi metodami, zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, społecznymi i prawnymi.
Realizując statutowe cele i zadania Związek Strzelecki Rzeczypospolitej pragnie przedłużać i uzupełniać wpływy wychowawcze wojska i szkolnictwa państwowego na terenie pozawojskowym i pozaszkolnym, w celu wytworzenia w społeczeństwie trwałych grup społecznych, oddanych Państwu i w celu wykształcenia przez te ośrodki typu „obywatela - żołnierza”, w myśl zasady „każdy obywatel – żołnierzem, każdy żołnierz – obywatelem”.

        Ponadto Związek Strzelecki Rzeczypospolitej zamierza wychowywać pokolenia wartościowych, nowoczesnych obywateli, potrafiących w sposób twórczy współdziałać z innymi w pracy mającej na celu potęgowanie sił życiowych Państwa, kierowania jego losami, bronienia go i wreszcie przekształcania jego form w zależności od zmiennych warunków życia.

Strona główna | Ogłoszenia | Nowości | Dla Kandydata | Dla Rodzica | Kontakt

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 13-05-13